Најавете се

Ја заборавив мојата лозинка

монтажа

монтажа

Подните подлоги се применуваат во согласност со проектот претходно утврден од мајсторот на Блокара. Во оваа фаза на примена, БЛОКАРА кој е доминантен во едноставни, но тешки работи, изведува операции за положување. Овој материјал може да се претпочита и во изградбата на патишта на тревна површина, во аранжман за паркирање и во широк аранжман на тврди подлоги. Без оглед на областа на употреба, блокара обезбедува мазна површина. Така, можно е да се создаде подот што ќе обезбеди здрава можност за употреба. Материјалот, кој овозможува шема на работа со употреба на различни бои во сите области каде што се користи, треба да се користи со ефективна и правилна техника. Нашите цени се многу погодни за сите наши клиенти од сите краеви на нашата држава. Тротоарите на Блокара кога успешно се користат од мајсторот со сите технички знаења и вештини, создавакултурна област за употреба. Со овој широко користен производ, можно е и лесно да се создадат широк спектар на разнобојни области за употреба.

 

 

 

Kilit taşı döşemeleri Kilit taşı ustası tarafından daha önce belirlenmiş olan proje doğrultusunda uygulanmaktadır. Bu uygulama aşamasında basit ama dikkat gerektiren konularda hakim olan Kilit taşıustası döşeme işlemlerini yapmaktadır. Bu malzeme hem çim bir alanda yer alan yol yapımında, hem bir otopark düzenlemesinde hem de geniş bir sert zemin düzenlenmesinde tercih edilebilmektedir. Hangi alanda kullanılırsa kullanılsın düzgün bir zemin üzerine Kilit taşıdöşemeleri Kilit taşıustası tarafından yapılmaktadır. Böylece sağlıklı bir kullanım imkanı sunan zemini oluşturmak mümkün olmaktadır.Kullanıldığı tüm alanlarda farklı renkleri kullanılarak desen çalışmasında da imkan veren malzeme etkili ve doğru teknikle kullanılmalıdır. Kilit taşı fiyatları Ankara ve sağlamış olduğu olanaklar ise rahatlıkla birçok alanda kullanıma uygundur. Kilit taşı döşemeleri Kilit taşı ustası tarafından tüm teknik bilgi ve beceriler ile başarılı bir şekilde yapıldığında ekin bir kullanım alanı oluşturmaktadır. Çok kullanılan bu ürün ile oldukça çeşitli ve renkli kullanım alanları oluşturmak mümkün ve kolay olmaktadır.

 

 

 

Dyshemetë e gurëve janë aplikuar në përputhje me projektin e përcaktuar më parë nga mjeshtri Keystone. Në këtë fazë të aplikimit, Keystone, i cili është dominues në çështje të thjeshta por të kërkuara, kryen operacione shtrimi. Ky material mund të preferohet si në ndërtimin e rrugëve në një zonë me bar, në një rregullim të parkimit të makinave dhe në një rregullim të gjerë dyshemeje. Pavarësisht nga zona e përdorimit, dyshemetë e Keystone kryhen nga guri Keystone në një sipërfaqe të lëmuar. Kështu, është e mundur të krijohet një dysheme që ofron një mundësi përdorimi të shëndetshme.Materiani, i cili mundëson punën në model duke përdorur ngjyra të ndryshme në të gjitha fushat ku ai përdoret, duhet të përdoret me një teknikë efektive dhe të saktë. Pricesmimet kryesore janë të përshtatshme për t'u përdorur në shumë zona të Ankarasë dhe lehtësirave që ai ofron. Trotuaret kryesore, kur përdoren me sukses nga mjeshtri Keystone me të gjitha njohuritë dhe aftësitë teknike, të korrat krijojnë një zonë të përdorimit. Me këtë produkt të përdorur gjerësisht, është e mundur dhe e lehtë të krijosh një larmi të gjerë përdorimesh shumëngjyrësh.